BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Подкрепяни от "Комунитас" ››› Изследване "Трансатлантически тенденции"

Изследване "Трансатлантически тенденции"

"Трансатлантически тенденции" е ежегодно изследване на общественото мнение за това как жителите на Европа и САЩ възприемат трансатлантическите отношения, както и някои от най-значимите световни предизвикателства. От 2006 г., благодарение на подкрепата на Фондация "Типинг пойнт", а от 2010 г. - на  Фондация "Комунитас", в изследването са включени и България и Румъния. Всяка година резултатите се оповестяват едновременно във всички изследвани държави в първата половина на м. септември и благодарение на големия медиен отзвук и качеството на проучването, то е със задачата да стои като достоверен ориентир за научната област, политиците и политическите и обществени анализатори. За последната година са написани повече от 200 материала за проучването или цитиращи данни от него. Те са отразени в над 400 вестника, списания и престижни публикации. Регулярността и приемствеността във въпросниците позволяват да се проследяват по-дългосрочно тенденции в обществените нагласи.

"Трансатлантически тенденции" е проект на German Marshall Fund of the US (www.gmfus.org) в сътрудничество с Compagnia di San Paolo (www.compagnia.torino.it), с подкрепата на Фондация Luso-Americana (www.flad.pt), Фондация BBVA (www.fbbva.es) и Фондация "Комунитас".

Методология: Агенция TNS провежда изследването и събира данните от САЩ, Турция и 12 страни в ЕС: Германия, Франция, Великобритания, Италия, Холандия, Полша, Португалия, Словакия, Испания, Румъния и България, а от 2011 г. и от Швеция. Интервютата се провеждат по телефон със системата CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) във всички страни освен в Полша, Словакия, Турция, България и Румъния (там се налага провеждането на интервюта лице-в-лице) през м. юни. Във всяка страна се интервюира случайна извадка от около 1000 души на възраст над 18 години. Стандартната грешка на изследването е +/- 3 процента. По-детайлно представяне на методологията има на www.transatlantictrends.org.

Представяне на резултатите от изследването през годините

2012 г.             Анализ (на български език)                        Анализ в таблици (на български език)

2011 г.             Анализ (на английски език)                        Изходни данни (на английски език), за България (на български език)

2010 г.             Анализ (на английски език)                        Изходни данни (на английски език)

2009 г.             Анализ (на английски език)                        Изходни данни (на английски език)

2008 г.             Анализ (на английски език)                        Изходни данни (на английски език)

2007 г.             Анализ (на английски език)                        Изходни данни (на английски език)

2006 г.             Анализ (на английски език)                        Изходни данни (на английски език)