BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Подкрепяни от "Комунитас" ››› Християнство

Християнство

Католическа църква в България

 
През 2011 г. по повод 150-годишнината на Католическата църква от източен обред в България Фондация "Комунитас" направи целево дарение за проекти, разгледани и одобрени съвместно от Фондацията и Католическата апостолическа екзархия, на 17 духовни общности, движения и организации, причислени към Католическата апостолическа екзархия. Преките бенефициенти на дарението са: Кармилитски манастир "Свети Дух" - гр. София, Духовен център "Анджело Ронкали", католическата църква "Свети Йосиф" - с. Правдино, източно-католическата енория "Успение Богородично" - гр. Бургас, "Селезиани на Дон Боско", католическата енория "Възнесение Господне" - Отци Успенци - гр. Пловдив, "Облатки" - монашеско общество на сестрите на "Успение Богородично" - гр. Пловдив, енория "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Стара Загора, католическата църква "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Ямбол, "Движение на фоколарите" (Марийно дело), монашеска общност "Сестри Евхаристинки", социален център "Рождество Христово", "Каритас София", Клуб "Усърдие" и Културен център при Католическата апостолическа екзархия - гр. София. Одобрените средства са за ремонтни и строителни дейности на църковни сгради и съоръжения, на склад за хуманитарни помощи, на библиотека и оборудване. Подкрепа е определена и за помощни курсове и школи за деца и хора в неравнопоставено положение, в това число и закупуване на лекарства, и за образователни инициативи.
 
През 2012 г., в резултат на добрите резултати от подкрепените през 2011 г. проекти, Фондация "Комунитас" одобри още веднъж финансова подкрепа за 33 духовни общностни, движения и организации, подопечни на Католическата църква, в това число, освен Католическата апостолическа екзархия, и от Никополския диоцез и от Софийско-Пловдивския диоцез. Преките бенефициенти са: енорията "Св. Павел от Кръста" - Русе, кармилитският манастир "Свети Дух", енорията "Успение Богородично" - Бургас, Енория "Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария" - с. Ореш, Източно-католическа църква "Света Троица" - гр. Куклен, Енория "Пресвето сърце Исусово" - с. Генерал Николаево, енорията "Св. Йосиф" - с. Бърдарски геран, "Каритас Бургас", манастирът "Св. Максимилиян Колбе" - гр. Раковски, енорията "Блажена Дева Мария на Броеницата" - гр. Велико Търново, "Движение на Фоколарите" (Марийно дело), "Каритас България", римокатолическата енория "Свети Йосиф" - гр. София, енорията "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Стара Загора, енорията "Св. Михаил Архангел" - гр. Раковски, католическата църква "Св. Ана" - гр. Шумен, "Каритас Русе", Сдружение "Усърдие" - гр. Русе, енорията "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Свищов, монашеската общност "Сестри Евхаристинки" - гр. София, римокатолическата енория "Света Богородица" - гр. Бургас, енорията "Св. Йосиф" - гр. Казанлък, българската мисия в "Царев брод" на сестрите мисионерки бенедиктинки от Тутцинг - с. Роза Сантана, енорията "Света Анна" - с. Малчика, енорията "Възнесение Господне" - гр. Пловдив, енорийската църква "Св. Успение Богородично" - с. Житница, енорията "Пресвето сърце Исусово" - сестри францисканки - с. Генерал Николаево, манастирът на сестрите бенедиктинки - гр. Раковски, "Облатки" - монашеско общество на сестрите на "Успение Богородично" - гр. Пловдив, Общество на милосърдните сестри на Св. Викенти от Паула - с. Коматево, Център за социална рехабилитация и интеграция "Благовещение" - гр. София, енорията "Непорочно зачатие на Дева Мария"- гр. Свищов и Културен център при Католическата апостолическа екзархия - гр. София. В по-голямата си част, и през тази година, одобрените средства са за ремонтни и строителни дейности на сгради и инсталации на духовните средища, за социални и образователни проекти и инициативи на тези общества, движения и организации, както и за издателска дейност.
 

Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода

През 2007 година Фондация "Комунитас" подкрепи втория етап "Школа за изкуства" на програмата "Духовна семинария за деца на лишени от свобода родители", проект на "Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода". Целта на проекта бе да подпомогне цялостното развитие и духовно укрепване на децата на лишени от свобода родители, развитие на тяхната креативност и подпомагане на пълноценното им интегриране в общността. Децата на лишените от свобода родители растат в сложна и тежка среда. Често тези семейства се разпадат. Част от децата от семейства на лишени от свобода родители попадат в социални домове, където постепенно се губи връзката между детето и семейството, детето и лишения от свобода родител. Престъплението на единия родител се отразява на цялото семейство, като тежестта, която пада върху децата, е с най-трайни и трудно възстановими последствия. Подкрепата на различните институции се оказва недостатъчна, а обществото прехвърля греха на родителите върху децата. Проектът беше организиран за 40 деца, като включваше приложни ателиета, курс по вероучение и курс по говорим английски език.