BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› в. "Култура"

Българският седмичник за изкуство, култура и публицистика


Вестникът е основан през 1957 година (периода на т.нар. „размразяване”) под името Народна култура.

През 1984 г., с идването на Стефан Продев като главен редактор и в последвалата епоха на „гласност и преустройство”, Народна култура се превръща в място, от което интелигенцията си позволява да се противопоставя на режима. Месеци след публикуването на прочутата статия на Желю Желев „Великото време на интелигенцията” (22 юли 1988 г.) главният редактор е уволнен...

След 10 ноември 1989 г. вестникът, преименуван на Култура, се превръща в трибуна на либералната интелигенция, в лаборатория за нови идеи на терена на политиката, в място, откъдето тръгва налагането на съвременни форми в изкуството ни.

Днес Култура продължава да държи на високото качество на текстовете, продължава да защитава високите стойности в изкуството. На страниците му се дебатират значими обществено-политически и културни проблеми.

От 1990 г. до днес главен редактор е Копринка Червенкова. От октомври 1997 г. всички броеве се публикуват и в интернет (www.kultura.bg).

Култура - вестникът, който защитава разума на свободата и свободата на разума.

Редакция: София, ул. Милин камък” № 14, телефон 963.21.06, електронен адрес kultura@online.bg.