BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Книгоиздаване ››› Християнска библиотека ››› СУМА ПРОТИВ ЕЗИЧНИЦИТЕ, КНИГА ПЪРВА

СУМА ПРОТИВ ЕЗИЧНИЦИТЕ, КНИГА ПЪРВА

Автор: ТОМА ОТ АКВИНО
София, 2012, фондация "Комунитас", ISBN - 978-954-9992-30-4, мека корица, цена - 9 лв.

Писана в продължение на цели седем години (1258-1265), „Сума против езичниците” или още „Книга за истината на католическата вяра срещу заблужденията на езичниците” е вторият по значение „богословски свод” на св. Тома от Аквино. Наричат я „Малката сума”, за да я разграничат от монументалното му съчинение „Сума на теологията” (1266-1273) – мащабна катедрала на мисълта, истински интелектуален шедьовър на латинската схоластика.

 

По своя замисъл „Сума против езичниците” („Summa contra Gentiles”) си поставя следната ясно заявена цел: първо, да представи истината, прогласена от вярата; и, второ, да отстрани противните ней заблуждения. Цел, която Ангелският доктор отстоява още от първите страници на съчинението си - да покаже как християнското Откровение може да бъде мислено чрез естествения разум, сиреч с помощта на понятийния инструментариум на Аристотеловата философия. И нека признаем, че аргументите му, колкото и да изглеждат сложни за днешния читател, се нижат един след друг с безукорна логика: сътвореният и тварен свят е подреден с оглед на определена цел. Искаме ли да го разберем, е най-добре да изхождаме от целта, доколкото тя е благото на всяко нещо. Ето защо, щом разсъждаваме за първоначалото, неизбежно трябва да търсим и неговата крайна цел, неговото благо, каквото е истината.