BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Книгоиздаване ››› Християнска библиотека ››› СУМА ПРОТИВ ЕЗИЧНИЦИТЕ, Книга четвърта

СУМА ПРОТИВ ЕЗИЧНИЦИТЕ, Книга четвърта

Автор: ТОМА ОТ АКВИНО
София, 2015, фондация "Комунитас", ISBN 978-954-9992-83-0, меки корици, цена: 10 лв.

С появата на IV част на „Сума против езичниците” от Тома от Аквино българският читател вече разполага с целия му „малък свод”, писан в продължение на цели седем години (1258-1265 г.). В тази IV книга Ангелският доктор обобщава достигнатото в предишните три книги и разглежда вече поставените въпроси през призмата на християнското Откровение. Ето защо може да се каже, че ако първата част разглежда Бог в себе си (св.Троица), а втората и третата книга – производните Му действия, четвъртата част разкрива Бог като цел на всички неща (Откровението). Тъй като, както пише Тома от Аквино в заключителните редове на творбата си, „накрая телесното творение ще бъде наредено съответно на състоянието на човека; а людете не само ще се освободят от тлението, а и ще се облекат в слава”.