BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Книгоиздаване ››› Християнска библиотека ››› ХРИСТОВАТА ЖЕРТВА, ЕВХАРИСТИЯТА И ЦЪРКВАТА

ХРИСТОВАТА ЖЕРТВА, ЕВХАРИСТИЯТА И ЦЪРКВАТА

Автор: Калин Янакиев
София, 2017, Фондация "Комунитас"; ISBN: 978-6192-240059; корици: меки; цена 18 лв.

Новата книга на  проф. Калин Янакиев съдържа три студии 

  1. Установяването. Тайната вечеря
  2. Осъществяването. Жертвата, принесена за нас и за мнозина
  3. Осъществеността. Църквата

Трите студии са свързани в определена последователност, но имат и своята специфика. Първата от тях е по-скоро историко-екзегетична и има за цел да представи автентичния „хронотоп“, в който е било установено евхаристийното тържество на Църквата. Есхатологичната природа на завещаното ни на Тайната вечеря осъществяване е предметът на втората студия, а третата е посветена на онова, което е Църквата – осъществеността на завещаното ни от Христос.