BG  |  EN
Начало ››› За нас ››› Мисия и цели

Мисия и цели

Фондация "Комунитас" е създадена в края на 2006 г. чрез частно дарение. Основната мисия на фондацията е да допринесе за устойчиво развитие на гражданското общество в България и да съдейства за европейската интеграция и евроатлантическото партньорство. Чрез програмите си фондацията има за цел да създаде условия и импулс за оформяне на информирана гражданска позиция в страната по теми от културно и общочовешко значение. Основен акцент на фондационните дела е и християнството - неговото значение в нашето общество и влиянието му върху културата, изкуството и политиката. В реализирането на дейностите си "Комунитас" се стреми към максимална обществена ефективност.

Фондацията носи името "общност" (communitas от латински), като израз на мисията да отговори на културни и социални дефицити в българското общество. "Комунитас" стъпва върху фондационния опит на нейните основатели, като обединява и разширява дейностите на Фондация "Българска наука и изкуство" и Фондация "Българска наука и култура".
 
За постигане на мисията и целите си Фондация "Комунитас" развива свои програми с пряка насоченост към българското общество, като също участва и в мащабни международни проекти. По този начин "Комунитас" съдейства за включването на България като значим партньор в големи общоевропейски усилия, както и представя българското общество като достоен участник в борбата със световни заболявания, част от постигането на Целите за развитие на хилядолетието.