BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› ГОДИШНИ НАГРАДИ НА ПОРТАЛ „КУЛТУРА”

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА ПОРТАЛ „КУЛТУРА”

КОНКУРС на ПОРТАЛ „КУЛТУРА” 2020 ЗА ПРОЗА И ХУМАНИТАРИСТИКАТА

Отличията са учредени през 2014 г. от Фондация „Комунитас” и предвиждат раздаването на годишни конкурсни награди в следните раздели:

- проза (сборник с разкази, повест, роман);
- хуманитаристика;

А също и на следните специални награди:

- две специални награди (дават се от журито за цялостно творчество или за изключителен принос в областта на литературата и хуманитаристиката);
- една специална награда за принос към гражданското общество (връчва се от Фондация „Комунитас” на личност, която с дейността си променя българското общество).

В конкурса могат да участват само творби, публикувани в периода 1 януари - 31 декември 2019 г.  Те трябва да са дело на съвременни български автори; да имат безспорни художествени достойнства и приносен характер за българската словесност, както и в отстояването на общочовешките и християнски ценности.  

В двата конкурсни раздела се присъждат:

- I награда (в размер на 5000 лв.);
- II награда (в размер на 3000 лв.);

За да е валидно заявлението за участие в конкурса, до 31 март 2020 г.  кандидатите трябва да предоставят безвъзмездно два (2) екземпляра от предложените от тях книги, придружени от формуляр, който може да се изтегли от сайта на Фондация "Комунитас" - тук.

Предоставените екземпляри не се връщат, а се предоставят на книжния фонд за дарения на Фондация „Комунитас” в подкрепа на библиотеките в страната. 

Адрес за изпращане по пощата на книгите и на формуляра за кандидатстване: Фондация "Комунитас", гр. София 1000, бул. "Патриарх Евтимий" № 22, етаж 2, за годишните награди на Портал "Култура".

Телефон за контакти: Портал „Култура” 02/434 10 54.

Наградите се присъждат от жури в състав от 5 души – председател и четирима членове.

Председателят на журито е представител на учредителя – Фондация „Комунитас”. Членовете на журито декларират своята необвързаност и под никаква форма не могат да участват в конкурса. Заседанията на журито се свикват и ръководят от председателя.

Присъждането на наградата се извършва в два кръга. В първия кръг (до 30 юни) се определят номинациите, а във втория кръг (до 1 октомври) се обявяват кратките номинации (по 4 във всеки раздел). Имената на победителите в конкурса ще бъдат обявени на официална церемония на 1 ноември 2020 г., в Деня на Народните будители.

Журито се посочва ежегодно от Фондация „Комунитас”. То заседава при кворум най-малко 2/3 от състава си и взема решения с 50 % + 1 гласа, като участието на представителя на Фондация "Комунитас” е задължително.

Журито може и да не присъди награда в дадена категория, ако сметне, че няма достойна кандидатура.

Решението за наградите не подлежи на преразглеждане. След приключване на дейността си журито предава подписания протокол за съхранение във Фондация „Комунитас”.