BG  |  EN
Начало ››› Новини ››› "ИЗЛИЗАНИЯ", Владимир ГРАДЕВ

"ИЗЛИЗАНИЯ", Владимир ГРАДЕВ

12 март 2015 09:53

Отношението между религия и политика е сред
най-запленяващите, но и най-заплетени въпроси.
Тази книга изследва как политиката се определя
от религията и обратно, има ли и каква е връз-
ката на политиката с духовното и божественото,
как се преобразува тяхното отношение в епохата
на секуларизацията и постсекуларизацията.