BG  |  EN
Начало ››› Новини ››› Нова книга -"Иисус от Назарет" (Пролог. Истории от детството), Йозеф Ратцингер/ папа БЕНЕДИКТ ХV

"Иисус от Назарет" (Пролог. Истории от детството), Йозеф Ратцингер/ папа БЕНЕДИКТ ХV

12 януари 2016 10:11

Предсказанието на ангела за прииждащия Спасител, раждането в Давидовия град Витлеем, посещението на звездобройците ни помагат да разберем: Словото Божие е станало човек. Заедно с това чрез подредбата на събитията евангелистите показват в една исторически верифицируема рамка, че „Иисус не се е родил и появил в неопределеното ‚някога‘ на мита”, а в конкретно време на конкретно място. С рождението на Иисус Бог встъпва в историята на човеците. Навярно даже не е необходимо специално да казвам, че тази книга по никакъв начин не е учителен акт, а единствено израз на личното ми дирене на „лицето Господне” (Пс. 26:8). Затова всеки е

свободен да ми противоречи. Аз моля читателките и читателите само за онзи аванс от симпатия, без който не е възможно никое разбиране.

Йозеф Ратцингер/папа Бенедикт XVI,

в предговора към първия том