BG  |  EN
Начало ››› Новини ››› nagradi_kultura_2016

Портал "Култура" обяви началото на конкурса за годишните си награди

29 януари 2016 09:31

До 31 март 2016 г. в конкурса за принос в областта на литературата и хуманитаристиката през 2015 година могат да кандидатстват творби, публикувани през 2015 година. 

Наградите на Портал „Култура” са учредени през 2014 г. от Фондация „Комунитас”, която цели да подпомогне български творци, както и да насърчи разпространението на християнските ценности в българското общество.

Авторите могат да кандидатстват за две конкурсни награди: в раздел проза (сборник с разкази, повест, роман) и в раздел хуманитаристика. Портал "Култура" предвижда и присъждането специални награди: две специални награди (дават се от журито за цялостно творчество или изключителен авторски принос в областта на прозата, поезията, драматургията и хуманитаристиката) и една специална награда за принос към гражданското общество (дава се от Фондация „Комунитас” на личност, която е пример за обществено поведение и с дейността си утвърждава принципите на морала и почтеността, като по този начин променя българското общество).

Отличените творби се определят от журито на конкурсен принцип, а наградите се връчват всяка година на 1 ноември, в Деня на народните будители. 

Във всеки конкурсен раздел се присъждат:

- I награда (в размер на 5000 лв.);

- II награда (в размер на 3000 лв.);

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В конкурса могат да участват книги, отговарящи на следните изисквания:

- да са публикувани в периода от 1 януари до 31 декември на годината, предхождаща провеждането на конкурса;

- да са дело на съвременен български автор;

- да имат безспорни художествени достойнства и приносен характер за българската словесност, както и в отстояването на общочовешките и християнски ценности;

КАНДИДАТСТВАНЕ

За да е валидно заявлението за участие в конкурса, до 31 март кандидатите трябва да предоставят безвъзмездно 2 екземпляра от предложените от тях книги, придружени от формуляр, който може да се изтегли от сайта на Фондация „Комунитас” (тук).

Предоставените екземпляри не се връщат, а се предоставят на книжния фонд за дарения на Фондация „Комунитас” в подкрепа на библиотеките в страната.

Адрес за изпращане по пощата на книгите и на формуляра за кандидатстване:  София 1000, ул. „Неофит Рилски” 61 – за годишните награди на Портал Култура.

Телефон за контакти: Портал „Култура” 02/434 10 54

ЖУРИ

Наградите се присъждат от жури в състав от 5 души – председател и четирима членове.

Председателят на журито е представител на учредителя – Фондация „Комунитас”. Членовете на журито декларират своята необвързаност и под никаква форма не могат да участват в конкурса. Заседанията на журито се свикват и ръководят от председателя.

РЕГЛАМЕНТ

Присъждането на наградата се извършва в два кръга. В първия кръг (до 15 юни) се определят номинациите, а във втория кръг (до 1 ноември) се присъждат наградите.

Журито се посочва ежегодно от „Фондация „Комунитас”. То заседава при кворум най-малко 2/3 от състава си и взема решения с 50% + 1 гласа, като участието на представителя на Фондация „Комунитас” е задължително.

Журито може и да не присъди награда в дадена категория, ако сметне, че няма достойна кандидатура.

Решението за наградите се оповестява при връчването им на 1 ноември.

То не подлежи на преразглеждане. След приключване на дейността си, журито предава подписания протокол за съхранение във Фондация „Комунитас”.