BG  |  EN
Начало ››› Новини ››› Начало на десетия конкурс

Стартира десетият конкурс на Проект "1000 стипендии" за ученици от 6. до 11. клас

09 февруари 2016 15:55

До 18 април 2016 г. ученици от 6. до 11. клас могат да се включат в десетото издание на проект "1000 стипендии". "1000 стипендии" е социално-образователен проект, затова обръща специално внимание на деца от малки населени места, на деца от семейства с нисък семеен доход и на деца под институционализирана грижа. Всеки ученик в тази възрастова група може да се включи в конкурса, като за това е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен. Формулярът за кандидатстване и всички необходими инструкции и документи могат да бъдат открити на www.1000.bg в меню "Участвай". Много помощва информация има и в меню "В помощ на кандидатите".

МИСИЯТА на проекта е да създаде условия за социална мобилност и „прескачане" на социални граници, което най-ефективно може да стане чрез образованието. За своя водеща ценност „1000 стипендии” издига книгата и четенето и е твърдо срещу плагиатството.

ПОСРЕДСТВОМ КОНКУРС „1000 СТИПЕНДИИ“, Фондация „Комунитас“ осигурява годишна стипендия, която се състои от финансова част, достъп до професионални консултации и кредит за книги. В проекта могат да кандидатстват и учители, които заявяват желание да подпомагат ученика в учебния процес. Наясно сме, че особено в затруднени ситуации учителите са тези, които оказват най-непосредствената и най-неотложна подкрепа на децата, затова когато се включат в екип с ученика, те получават финансов стимул и кредит за книги.

КОНКУРС „1000 СТИПЕНДИИ“ се провежда в два етапа. Първият кръг представлява разглеждане и преценка на кандидатурите, като в края на м. юли 2016 г. ще бъде обявено първо класиране. С кандидатите, достигнали до втори кръг, през септември и октомври 2016 г. ще се проведат индивидуални интервюта – по телефона или с лично присъствие. Личните интервюта са форматът за следните предмети: изобразително изкуство, музика, фотография, театрално и филмово изкуство, както и за всички кандидати за изключителна стипендия. Финалното класиране за учебната 2016/2017 година ще бъде обявено на 1 ноември 2016 г.

КОНКУРСЪТ дава възможност да се кандидатства за два вида стипендии – основна и изключителна. За основна стипендия е необходимо да се попълни формуляр (може да бъде изтеглен от сайта www.1000.bg или да се правят копия на екземпляра, приложен в комплекта документи), да се напише есе по тема, зададена във формуляра, и да се приложат копие на успех и автобиография. Кандидатите в областта на изкуствата и информационните технологии трябва да подготвят и портфолио. Тъй като изключителната стипендия е степен над основната, желаещите да кандидатстват за нея трябва, освен изредените за основна стипендия изисквания, да приложат и допълнително разработен личен проект.

ОСНОВНАТА СТИПЕНДИЯ се състои от 500 лева за цялата учебна година и 200 лева под формата на кредит за книги, а стипендията за изключителни умения - от 1000 лева за цялата учебна година и 400 лева кредит за книги. Всички стипендианти получават възможността за писмени запитвания към консултантите на Фондация „Комунитас” и достъп до виртуалното пространство на „1000 стипендии” – „Общество 1000с“.

ЗА ДЕВЕТТЕ КОНКУРСА на проекта са излъчени общо 7273 стипендии за ученици и са включени 1306 учители от страната. Над 40% от стипендиите са спечелени от деца от малки населени места или живеещи в някакво социално затруднение. Бихме желали да изтъкнем два много положителни и измерими резултата от проекта: 1) участниците в конкурса придобиват умения за самостоятелно изразяване на свои идеи и все по-рядко плагиатстват от достъпната информация в интернет и 2) децата са стимулирани да четат – частта от стипендията, която условно наричаме „кредит за книги“, през първата година на проекта е реализирана в 75%, а през последните отчетени години тя е употребена в над 93%  за книги и учебна литература. Това прави общо над 100 000 книги и учебници стигнали до български ученици. 

Срокът за кандидатстване е от 1 февруари до 18 април 2016 г.