BG  |  EN
Начало ››› Новини ››› Kultura_Awards

Стартира конкурсът за годишните награди на Портал "Култура"

24 януари 2017 16:05

Портал Култура обявява годишния си конкурс за проза и хуманитаристика

1. Отличията са учредени през 2014 г. от Фондация „Комунитас” и предвиждат
раздаването на годишни конкурсни награди в следните раздели:

- проза (сборник с разкази, повест, роман);
- хуманитаристика;

2. А също и на следните специални награди:

- две специални награди (определят се от журито за цялостно творчество или за изключителен принос в областта на литературата и хуманитаристиката);
- една специална награда за принос към гражданското общество (връчва се от Фондация „Комунитас” на личност, която с дейността си утвърждава принципите на морала и почтеността и по този начин променя българското общество).

В конкурса могат да участват само творби, публикувани в периода 1 януари - 31 декември 2016 г. Наградите се връчват на 1 ноември 2017 г. в Деня на народните будители.

3. В двата конкурсни раздела се присъждат:

- I награда (в размер на 5000 лв.)
- II награда (в размер на 3000 лв.)

За да е валидно заявлението за участие в конкурса, до 31 март 2017 г. кандидатите трябва да предоставят безвъзмездно 2 (два) екземпляра от предложените от тях книги, придружени от формуляр, който може да се изтегли оттук.

Адрес за изпращане по пощата на книгите и на формуляра за кандидатстване:  Фондация "Комунитас", гр. София 1000, ул. „Неофит Рилски” № 61 – за годишните награди на Портал "Култура".

Телефон за контакти: Портал „Култура” 02/434 10 54.