BG  |  EN
Начало ››› Новини ››› concours 1000 stipendii

До 18 април 2017 кандидатствайте за "1000 стипендии"!

07 март 2017 10:42

От 1.2.2017 г. до 18.4.2017 г. учениците от 6. до 11. клас могат да се включат в единадесетия конкурс на "1000 стипендии"

Конкурсът е за ученици от шести до единадесети клас от цялата страна.

Предизвикателството е в това учениците да изберат една предметна област, с която да се включат в състезанието. Това може да е: математика, информатика и ИТ, физика и астрономия, биология, химия, литература, езикознание, история, география и икономика, философия, психология, изобразително изкуство, музика, театър или фотография. В конкурса не са включени само спорт и танци.

За да участват, младежите в 6.-11. клас трябва да изтеглят и прочетат внимателно формуляра и инструкциите към него, да го попълнят, да напишат ЕСЕ по тема от формуляра в предметната област, в която имат най-много познания и най-задълбочени интереси, да напишат своя кратка автобиография, да приложат копие от бележника си и да посочат двама препоръчващи учители. Кандидатите, чиято област на интерес е в сферата на изкуствата или информатика и ИТ, трябва да приложат и портфолио.

Конкурсът отчита различни социални обстоятелства на кандидатите, но за тази цел е необходимо те да приложат и съответен документ, който ги удостоверява.

Конкурс „1000 стипендии“ се провежда в два етапа:

- първи кръг: разглеждане на кандидатурата и преценка на есето от двама проверяващи. Етапът приключва с обявяване на първо класиране на сайта www.1000.bg в края на м. юли 2017 г. На втори кръг минават около 1500 кандидати. Зa всеки, който се чувства несигурен в първите стъпки, сме подготвили още няколко разяснителни слова.

- втори кръг: интервю с класираните след първи кръг. С кандидатите в област математика, информатика и информационни технологии, биология, химия, физика и астрономия, литература, история, езикознание, география и икономика, философия и психология интервюто се провежда по телефона. С кандидатите в област изобразително изкуство, музика, театрално и филмово изкуство и фотография интервюто се провежда лично в офис на Фондацията в гр. София. С кандидатите, които се явяват и на втори кръг с проект за изключителна стипендия, интервюютата са лични. Събеседванията ще се проведат през септември и октомври 2017 г. Етапът приключва с обявяване на финално класиране на сайта и излъчване на стипендиантите на 1.11.2017 г.

Препоръчваме горещо на всички кандидати да прочетат внимателно рубриката "В помощ на кандидатите".

Още информация на www.1000.bg 

Успех на всички!

Очакваме ви с огромен интерес!