BG  |  EN
Начало ››› Новини ›››

КОНФЕРЕНЦИЯ „ЦЪРКВА, МИРЯНИ, ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ”

02 ноември 2012 13:30

КОНФЕРЕНЦИЯ „ЦЪРКВА, МИРЯНИ, ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ”

 

Организатори: Списание „Християнство и култура” и Фондация „Конрад Аденауер”

Съорганизатори: Богословски Факултет към СУ „Св. Климент Охридски”, Православен богословски факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Дати на провеждане на форума: 2-3 ноември 2012 г.

Място на провеждане: Център за култура и дебат „Червената къща”, София, ул. "Любен Каравелов" №15

През последните десетилетия темата за ролята на миряните в живота на Църквата придоби актуалност в съвременната богословска мисъл, но едновременно с това тя на практика не присъства нито в църковното съзнание, нито в контекста на отношението Църква-общество у нас. Тази тема е органично свързана с появата на различните форми на клерикализъм и с отслабването на съзнанието за Църквата като Божий народ и царствено свещенство (срв. 1 Петр. 2:9), където клирът и миряните са еднакво важни конститутивни елементи. В богословски план изострянето на клерикализма поставя остро въпроса за различни девиации на идентичността на Църквата като общност и поражда редица догматически, литургически, канонически и етически проблеми. От друга страна разкъсването на органичната връзка между клира и миряните като два конститутивни елементи на единния църковен организъм има за последица невъзможността на Църквата да осъществява пълноценно мисията си в обществото.


Този проблем има и съществени социални проекции и поставя различни обществени, културни и политически въпроси.


• Клерикализацията на Църквата ограничава отношенията й с обществото и ги свежда до формални и протоколни отношения, които най-често имат идеологически и политически характер.
• Възстановяването на съзнанието за Църквата като Божий народ прави възможно пълноценното участие на миряните на всички равнища в църковния живот, а оттам и в отношенията между Църквата и обществото.
• По такъв начин ролята и мисията на Църквата в обществото може да бъде осмислена отвъд идеологическите и институционалните отношения и да бъде реален фактор в създаването на автентични социални отношения.

Какви цели са поставя форумът:
• Да провокира сериозна църковно-богословска и обществена дискусия по темата за ролята на миряните в живота на Църквата, разглеждайки този въпрос от богословска, историческа, социална и сравнителна перспектива.
• Да направи внимателен социо-исторически и културен прочит на редица въпроси като напр. проблемът за властта в Църквата, отношенията клир-миряни, за активната роля на миряните в мисията на Църквата, което ще спомогне за идентифицирането на съществуващите проблеми и за търсенето на ефективни решения. 
• Да популяризира темата в български контекст, като по този начин спомогне за формирането на съзнание за Църквата като общност, в която миряните участват активно и пълноценно. 
• Да заяви съществуването на православното обществено мнение като един от гласовете, които могат да спомогнат за преодоляване на кризата в общественото доверие към Църквата.

 

Пълна програма на конференцията и повече подробности на интернет страниците на:
сп. „Християнство и култура” - www.hkultura.com
Центъра за култура и дебат „Червената къща” - www.redhouse-sofia.org