BG  |  EN
Начало ››› Дейности

Дейности

Дейността на "Комунитас" в България е с три основни акцента: култура, образование и здравеопазване

В областта на културата целта на Фондацията е да подкрепя приобщаването ни към европейското цивилизационно пространство и утвърждаването на християнските ценности. В тази връзка се осъществява издателска дейност: книги на значими християнски автори; списание „Християнство и култура” и списание „Култура”.

Интернет-порталът Култура.бг е свободно място за култура, за обмен на идеи и гледни точки в сферата на публичния и обществен дебат.

В областта на образованието в продължение на 11 години фондацията провеждаше социално-образователния проект "1000 стипендии". Той имаше за цел да създаде условия за насърчаване на ученици със заложби в областта на естествените и хуманитарните науки и изкуствата да задълбочат познанията и способностите си.

В областта на здравеопазването в периода 2008 - 2011 година "Комунитас" издаваше списание Journal of Clinical Medicine, което имаше за цел да подкрепя научен и информационен контекст, който да стимулира повишаването на качеството на здравните грижи, организацията на медицинската система, на медицинското знание и подготовката на лекарите в България.

Фондация "Комунитас" си поставя и две важни задачи в международен план: подпомагане на европейската интеграция и евроатлантическото сътрудничество и помощ в борбата с епидемии сред най-бедните страни в света. За постигането на първата задача, фондация "Комунитас" е в партньорски отношения с редица международни организации, сред които мрежата на фондация "Отворено общество" и Германския фонд Маршал на САЩ. "Комунитас" е съосновател на Европейския съвет за външна политика, първият пан-европейски изследователски център. За реализацията на втората задача, фондацията влезе в сътрудничество с една от най-ефективните международни организации за борба със световните епидемии, Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. 

Третата линия на развитието на фондацията бе представена в периода 2007-2009 г. от Виртуалния институт за рационална астрофизика (ВИРА), ръководен от д-р Веселин Димитров. Неговата основна мисия бе да съдейства за свободния и безпрепятствен обмен на идеи и научна комуникация в избрани области на астрофизиката. 
 
Фондация "Комунитас" осъществява своите цели единствено чрез развиването на собствени програми и чрез сътрудничество с големи международни фондации и фондове.