BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Книгоиздаване ››› Хуманитаристика ››› ХОДЕНЕТО НА БЪЛГАРИНА ПО МЪКИТЕ

ХОДЕНЕТО НА БЪЛГАРИНА ПО МЪКИТЕ

Автор: ГЕОРГИ МАРКОВ
София, 2016, фондация "Комунитас", ISBN 978-619-224-000-4, цена 16 лв.

Есета, част 3

Съдържание
I. Образът на българина
НеХоденето на българина по мъките..................................... 7
Ще изчезне ли българският народ?....................................... 13
Как у нас се прави кариера?.................................................... 21
От Витоша по-високо…........................................................... 29
Образът на българина.............................................................. 39
Идеали, идеология, действителност..................................... 61
Митология или късогледство................................................. 95
Кой създаде легендата Запад?............................................... 103
За голямата и малката правда............................................... 109
Празникът на свободата и празникът на милицията..... 117
II. Освобождението и свободата
Мълчи......................................................................................... 127
Освобождението и свободата............................................... 135
Есе за честността..................................................................... 143
Партийна алхимия.................................................................. 149
Бимбилистанските последователи на Хауърд Хюз......... 157
Както казва другарят….......................................................... 165
Пренебрегнатият прототип.................................................. 173
Кирило-Методиевско............................................................. 181
Великденските камбани на „Александър Невски”.......... 189
Коледен разказ.......................................................................... 195
III. Прочити
Сталин........................................................................................ 203
„Десет години след Иван Денисович”................................ 213
За подслушвача Хари… и безименните му
колеги на Изток........................................................................ 229
Патрик Уайт.............................................................................. 237
Винсенте Алейхандре............................................................. 245
Жан Жьоне................................................................................ 253
Шеповете и виковете на Ингмар Бергман......................... 263
Последното преображение на Маестрото......................... 271
Жан Реноар говори................................................................. 279
Реквием за един писател........................................................ 287
Децата и литературата за тях................................................ 295
За младите писатели............................................................... 303
„Вилна зона”............................................................................. 319
За дивите пчели…и питомните хора.................................. 327
Конете и вълците на българите............................................ 335
Георги Марков – живот в дати.................................................. 343
Именен показалец........................................................................ 347