BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Списание JCM ››› JCM - електронно издание ››› JCM том 4, бр. 3, 2011

JCM том 4, бр. 3, 2011

Редакционна статия
Helicobacter pylori - съвременни факти и хипотези
Г. Железова
 
Обзорни статии
Медицинска микробиология, Патоанатомия, Фармакология
 
Helicobacter pylori инфекция при асимптоматични деца 
Л. Йочева, Г. Железова, Л. Церовска
 
 
Оригинални статии
Медицинска микробиология, Дерматология и венерология, Анатомия
 
 
 
Case Report
Акушерство и гин екология