BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Списание JCM ››› JCM - електронно издание ››› JCM том 2, бр. 2, 2009

JCM том 2, бр. 2, 2009

Редакционна статия
 
 
Обзорна статия
Клинична токсикология
 

Оригинални статии
Гастроентерология, Дерматология, Урология, Образна диагностика
 
Неалкохолна стеатоза и инсулиновата резистентност при хроничен хепатит C
Л. Матева, К. Антонов, Д. Желев, А. Алексиев, А. Иванова, Р. Иванова, Д Кьосева, А. Гегова
 
Окултна НВV инфекция
Д. Желев, А. Иванова, З. Кръстев
 
 
Ретроперитонеоскопски операции в урологията – начален опит
Кр. Янев, М. Георгиев, Д. Орманов, Пл. Димитров, В. Василев, С.Кирилов, П. Симеонов, П. Панчев
 
 
 
Case Reports
Гастроентерология, Дентална медицина
 
 
Остеонекроза на мандибулата, асоциирана с приложението на орални бисфосфонати – клиничен случай
П. Печалова, А. Бакърджиев, Б. Владимиров, Е. Порязова, З. Запрянов, И. Ангелова, А. Желева
 
Д. Терзииванов