BG  |  EN
Начало ››› Новини ››› Нова книга - "АВТОБИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ. ДУХОВЕН ДНЕВНИК", прот. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ

Нова книга - "АВТОБИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ. ДУХОВЕН ДНЕВНИК", прот. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ

16 февруари 2016 08:30

"Господи, благодаря Ти за всичко: за живота, за съдбата си, за моите родители, за моето семейство, за приятелите ми, за срещите, познанствата, щастието и нещастието, радостите и изпитанията. Как да обгърна всички Твои чудеса, всички Твои милости? Та те са неиз-
броими. Повече от всичко обаче Ти благодаря за това, че си ми дал да обичам и да познавам ответната любов. Няма по-голяма радост и по-голямо блаженство. Още благодаря на Господа затова, че Той – при цялата моя леност и греховност – ми е дал да стигна до служението при олтара, тъй като няма друга съдба на тази земя, която да е по-блажена от тази. На всеки човек, при неговото раждане, Господ определя и срока на неговия живот – едни призовава в младенческата им възраст, други – в юношеството, а на трети дарява дълъг живот – според Неговия неизповедим съвет. Всяка година, всяко завъртане на нашия живот сме длъжни да разглеждаме като път към земния предел, но заедно с това и да се заемаме с новите задачи, които в него
се откриват. Не трябва да гледаме на оставащия ни живот като на „оставащото време от живота ни“, което някак трябва да бъде доживяно, а трябва да го доживеем достойно – в мир и покаяние."