BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› 1000 Стипендии

1000 Стипендии

 
Проект "1000 стипендии" бе създаден, за да стимулира ученици от основно и средно образователно ниво в България, които демонстрират интерес към учението, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуството и желание за бъдещо личностно развитие. Специално внимание програмата отделя и на деца в неравнопоставено положение.
 
След десетгодишно съществуване през 2017/2018 учебна година беше последното издание на проекта.
 
"1000 стипендии" e поощрение не само на потенциала, дарбата и уменията, но и на оригиналността, аналитичността и стимулиращата образователна среда. Воден от стремежа за постигане на висок коефициент на обществено полезно действие, "1000 стипендии" е планиран като дългогодишен проект.
 
Мисията на проекта е да създаде условия за социална мобилност и "прескачане" на социални граници, което най-ефективно може да стане чрез образованието. Проектът се стреми да създаде условия за преодоляване на интелектуални предизвикателства и на ограниченията на средата на общуване на деца с изявен интерес към образованието, както и да подкрепя развитието на талантите на изключително даровити деца.
 
Целите на проекта са да открива и насърчава деца с изявени способности и интерес към личностно развитие, да оказва финансова и консултантска подкрепа и да стимулира стремеж към знание и качествена промяна в личния и интелектуалния статус на стипендианта. Проектът си поставя за цел и да провокира вглеждане в общочовешките и европейските ценности като част от интелектуалното и духовно израстване на младите хора в България. За постигането на тези цели, проектът осигурява годишна стипендия, която се състои от финансова част, достъп до професионални консултации и кредит за книги на деца със заложби, както и стимули за техните учители-наставници. "1000 стипендии" обхваща ученици от шести до единадесети клас. С цел да се превърне в още по-голямо предизвикателство към младия ум, проектът осигурява два вида стипендии – до 900 стипендии за високи умения, постижения и отлично представяне и до 100 стипендии за изключителни умения, талант и инициативност.