BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Подкрепяни от "Комунитас" ››› Социални дейности

Социални дейности

ZOV UK и Сдружение "ЗОВ България"

От създаването си Фондация "Комунитас" подкрепя усилията на организацията ZOV UK, създадена от бивши студенти на университета "Оксфорд" във Великобриатния, впоследствие регистрирана и в България под името Сдружение "ЗОВ България". Основната им дейност е съсредоточена върху развиването на социални умения и интелектуалната и практическа подготовка на децата, настанени в ДД "Пеню и Мария Велкови" във Велико Търново. С годините те успяха да разработят много успешно проекта "Повишване перспективите за образование и професионална реализация на децата и младежите" от този дом. Този проект включва групово обучение от специалисти по гражданско образование, образователно ориентиране (менторство, лекции и беседи с университетски преподаватели) съвместно с ВТУ, професионално ориентиране, симулационни игри и др. За ефективността на усилията им говори не само много скромният бюджет, но и приетите студенти от Дома във Великотърновския университет. Повече за дейностите им може да бъде прочетено тук.

 

Асоциация "Дете и пространство"

От 2007 г. до 2011 г. Фондация "Комунитас" съвместно с Фондация АССА подкрепяха програма "Детето и неговите симптоми" на Асоциация "Дете и пространство". Асоциацията под ръководството на г-жа Весела Банова е един от основните "актьори", инициирали и съдействащи за процесите на деинституционализацията на децата, растящи без родителска грижа. Тяхната дейност е свързана с обучението на специалистите от домовете, подобряване на колаборацията между социалните работници в ОЗД и персонала в Дневните центрове и институциите за деца и юноши с увреждания, подпомагане работата с родителите на увредени деца, консултантска помощ в реформата на системата. Към момента са подизпълнители на проекта, титулован от УНИЦЕФ за разформироване на дома в Могилино. Повече за дейността им може да бъде прочетено тук

 

Фондация "Николай Шмиргела"

От 2007 г. до 2011 г. Фондация "Комунитас" съвместно с Фондация АССА подкрепят дейността на Фондация "Николай Шмиргела" и по-конкретно проектите "Нарисувай ми овца" с децата от Дневен дом за деца с увреждания "Добро сърце" в гр. Перник, Дом "Надежда" София, Дом "Вяра, надежда и любов" и Дом "Асен Златаров" София; и арт занимания със стипендианти на проект "1000 стипендии" и ученици от ССУ за деца с увреден слух "Проф. д-р Дечо Денев" в гр. София. Дейностите на Фондация "Николай Шмиргела" целят социална интеграция и развитие на комуникативни и творчески умения на децата от домове чрез извеждането им в занимания извън институционалната среда, като курсовете са и с терапевтичен характер и се водят от психолози. Повече за Фондация "Николай Шмиргела" тук.

 

Фондация "Кентавър арт"

От 2007 г. до 2010 г. Фондация "Комунитас" съвместно с Фондация АССА подкрепиха дейността на Фондация с общественополезна дейност "Кентавър арт" и проекта им "Фотодрама" в домовете за деца с умствена изостаналост ДДУИ в с. Петрово и с. Сладък кладенец. Проектът отчете значим напредък в психическото и комуникативното състояние на децата и младежите от тези домове и доказа ефективността на подобен арт подход. Същевременно, посредством извеждането на децата от домовете за кратки посещения в селото, проектът съдейства и за приобщаването им в местната общност. От отчета им: "Резултатите от проекта показват, че възрастният е значим за детето не само като се грижи за него." "Подходът и отношението към тях, провокирането на личната им индивидуалност ги промени и разви. Започна да им се разбира какво говорят, да танцуват, да създават приятелства, да погледнат света извън стените на дома."   Повече актуално за "Кентавър арт" тук.