BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› сп. "Християнство и култура"

Списание "Християнство и култура"

 


Естественото и неизбежно желание за бързи и осезаеми промени в нашето реално историческо време действа като центробежна сила. Тази сила, логично, се опитва да изтласка в периферията на актуалността проблемите на духовността и религията, да ги олекоти и да ги представи пред нас като ненавременни, като символични, като отвлечено абстрактни. Трагичното (исторически трагичното) е обаче, че от същата онази периферия, в която ги запращаме, тези проблеми – по неумолим закон – ще се завърнат обратно. С голяма, удвоена сила. Центробежното им отхвърляне е всъщност невъзможно. Те са изначално поставени в центъра и ще се завърнат в него; по-точно, ние ще осъзнаем, че не са напускали централното си място. Опитът (най-малкото – историческият) показва, че закъснението на това осъзнаване е фатално.  

Проектът за подобно списание изразява усета за липса и долавянето на едно особено напрежение. Липса – заради отсъствието на грамотен и широк разговор по темите, свързани с духовността. Напрежение – между духовното настроение и религиозните чувства на интелигентната природа, и невъзможността споделянето и дискутирането им да бъдат разположени в адекватна на тази природа зона – именно интелигентна, грамотна, нещо повече – специално ерудирана.  

 
Мисията на списанието е да положи крайъгълния камък и да работи с възможните си сили за: 

1. Отваряне на врата към света на невярващите, но търсещите света на Христовата вяра.

2. Утвърждаване на християнските гледни точки към дневния ред и проблемите на гражданското общество като равнозначими с останалите възгледи, формиращи посоките и действията на обществото във всички сфери на живота.

3. Премахване на пропастта между политическия и икономическия напредък като резултат от интеграцията в Европа от една страна, и драстичната неразвитост във възприемането на християнските ценности и практики на поведение, които са основата на тази Европа.

4. Изграждане атмосферата на толерантност и взаимно уважение между християните от различни изповедания.

Списанието излиза от 2002 г. След 2007 г.  годишно излизат 10 броя,които се подготвя от два редакционни екипа:

Момчил Методиев                         Калин Янакиев
Димитър Спасов                            Цочо Бояджиев          
Венета Домусчиева                       Георги Каприев  
Тони Николов                                 Николай Трейман
 

Екипът с главен редактор Момчил Методиев подготвя шест броя и си поставя за цел да разглежда актуални и дискусионни проблеми от областта на християнството и културата.

 
Екипът с главен редактор Калин Янакиев подготвя четири броя (пролет, лято, есен, зима), които имат академична насоченост.
 
Списанието е открита дискусионна територия, чиято цел е да привлича автори с различно вероизповедание и гледна точка, поради което публикуваните в него материали следва да бъдат разбирани като покана за диалог.
 

За повече информация /пълен архив на миналите броеве: