BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› ВИРА

ВИРА

 

Виртуалният институт за рационална астрофизика (ВИРА) съществува в периода 2007-2009 г. като изследователски институт, фокусиран върху висококачествени фундаментални и експериментални изследвания в избрани области на астрофизиката и космологията. 
 
Необходимостта от съществуването на подобен институт Фондацията намери в съвременното широко разпространено разбиране за космологията. То се базира на геометричната теория на Айнщайн за гравитацията и закона на Хъбъл, интерпретиран като Доплеров ефект. Постулира се валидността на т. нар. "космологически принцип" и съответно теорията за Големия взрив, откъдето произтичат още редица повече или по-малко изкуствени хипотези, създадени, за да я обяснят. Цялата система има подозрителна прилика с епициклите на Птоломей. Въпреки това преобладаващата тенденция в последните години е всички финансови и експериментални ресурси в космологията да се предоставят за изследване на Големия взрив и свързани с него теории, като се пренебрегват и остават неизследвани други рационални хипотези.      
 
Основната мисия на института бе да създаде условия за свободен и безпрепятствен обмен на идеи и научно общуване в космологията и други избрани области на астрофизиката. При идеални обстоятелства това би трябвало да е даденост както в астрофизиката, така и във всяка друга научна област, тъй като подобна свобода е от най-съществено значение за стабилното развитие на всяка наука. Реалността е друга. 
 
Като частна инициатива, подкрепена с частни средства, институтът идентифицира три области, в които основно да насочи дейностите си. Това са:
 
Космологични модели с (мулти) фрактално разпределение на материята, за разлика от разширяваща се хомогенна Вселена;
 
Изследвания в класическата и/или квантовата електродинамика, които идентифицират и изясняват механизми, според които Доплеро-подобни червени отмествания на честотата на светлинните вълни се предизвикват от самото разпространение през междугалактическа или междузвездна среда в резултат от времеви и пространствени корелации във флуктуациите на физическите й параметри;
 
Алтернативи на Стандартния слънчев/звезден модел, при които обемът на произвежданата енергия произлиза не от ядрен синтез, а от други източници.
 
Поради ресурсни ограничения, проектът е замразен през 2009 година.