BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Подкрепяни от "Комунитас" ››› Борба с маларията

Борба с маларията

    
Със създаването си Фондация "Комунитас" определя за своя цел не само укрепване на гражданското общество посредством дейността си в областта на образованието, християнството и културата и здравеопазването, но и създаването на ефективни практики за сътрудничество в областта на международните дела, които с висока степен на ефективност да допринасят за приобщаването на България и обществото ни към отговорните и дейни "актьори" на глобалната политика. 
 
През 2007 г. Фондация "Комунитас" сключва договор с Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, чрез който Фондацията се ангажира да дари 3 милиона щатски долара за справяне с проблема с маларията в Сенегал (Round 4 Strengthening the Fight Against Malaria). Поради настъпилата криза общо дарените средства са 2 милиона долара. Проектът, към който се включва "Комунитас", е 5-годишен (септ. 2005 г. - август 2010 г.), на обща стойност 28,7 милиона щатски долара, като дарението на Фондацията представляват близо 30% от използваните средства в последния етап.
 

Резултатите от конкретно дарените средства от Фондацията:

 
- заболяевамостта от малария при деца до 5-годишна възраст от 23.8% през 2007 г. намалява на 6.1% 2008 г.;
- заболяеваемостта сред бременните жени от 16.3% през 2007 г. намалява на 3.9% през 2008 г.;
- смъртността в следствие заболяване от малария при деца под 5-годишна възраст намалява от 21.5% през 2007 г. на 11.2% през 2008 г.;
- смъртността в следствие заболяване от малария при бременни жени намалява от 9.1% през 2007 г. на 4.7% през 2008 г.
 
В същността си проектът, който довежда до тези резултати, се състои в създаване на ефективна инфраструктура за профилактика, както и навременно лечение на заболели от малария. Особен акцент програмата поставя здравето на деца под 5-годишна възраст и на бременните жени, тъй като те са с най-увреждащи последствия и смърт. Най-ефективната профилактика на маларията е използването на предпазни третирани мрежи, които се поставят над леглата за сън, както и прилагането на комбинирана терапия с артемизинин (ACT), наред с организирането на системно диагностициране. Програмата осигурява мрежите и препаратите за третиране, ваксинация и диагностициране, които посредством местни неправителствени организации, доброволци и правителствени структури се разпределят сред населението и здравните заведения. По този начин един косвен, но планиран резултат на антималарийната програма на Глобалния фонд в Сенегал, е трайното ангажиране и образоване на населението и неговите неправителствени организации и други форми на самоорганизации на местните хора. 
 
За периода 1 януари 2008 г. - 31 август 2009 г. с финансирането от Глобалния фонд, в това число и средствата от Фондация "Комунитас", са осигурени в Сенегал:
- приложена е АСТ (терапия) на 517 840 деца под 5-годишна възраст с малария без усложнения;
- 342 786 бременни жени получават поне по две дози противомаларийна ваксина (IPT) по време на женската консултация;
- над 200 000 пациенти с малария без усложнения са третирани с навременно поставена диагноза и правилно лечение, според националните предписания;
- над 200 000 пациенти са лекувани от остра форма на малария с правилно лечение.;
- 1 200 000 третирани противокомарни мрежи за легло са раздадени на населението;
- 2 459 "доставчици на услугата" са обучени за справяне със случаи на малария в здравните заведения, съобразно националните предписания.   
 

Защо Фондация "Комунитас" избра точно Глобалния фонд за борза със СПИН, туберколозата и маларията, защо точно с тази кауза и защо точно Сенегал?

- През 2004 г. стартира проектът, наречен "Копенхагенски консенсус", който събира осем от най-реномираните икономисти в света да обсъдят и да класират 10 от най-належащите световни проблеми и подходи за справяне с тях, с оглед постигането на Целите за развитие на хилядолетието (до 2015 г.). Експертният панел посочва, че решаването на проблемите със СПИН/ХИВ, глада, свободната търговия и маларията са от приоритетно значение. Условно инициативата е със заглавие "Ако светът отдели 50 млрд. долара, за да подобри състоянието на света, с кои проекти да започнем?". На четвърто място сред най-ефективните инициативи е борбата с маларията. През 2008 г. проучването отново отрежда място сред най-наболелите задачи на глобалния елит на борбата с маларията. Как? - чрез превенция и с навременно лечение. 

- Фактите по данни от СЗО, ООН и RBM (RollBackMalaria - извършват периодични проучвания за борбата с маларията и са изпълнители на много проекти) от 2004-2006 г.: В днешно време, приблизително 40% от населението на Земята е застрашено от заболяване от малария. По данни от 2004 г. на СЗО и ООН 107 страни и територии са заявили, че имат области с риск от разпространение на малария. По данни на RBM то 2004 г.  годишно има над 300 млн. случаи на остро заболяване от малария и поне 1 млн. случаи на смърт, причинена от маларията. В Африка под Сахара:  90% от случаите на смърт поради заболяване от малария; 20% от детската смъртност (под 5 години) е причинена от малария; маларията представлява 10% от здравната тежест на континента; 40% от разходите за здравеопазване са свързани с маларията. На всеки 30 секунди едно дете от Африка умира от малария. Острата малария сред деца често причинява трайно умствено забавяне, поради това че маларията има пряко действие върху кръвта и мозъка. Бременните жени, и особено тези с първа бременност, са особено уязвими за маларията. При тях симптомите често не са ясно изразени и резултатът най-често е анемия и недоразвитие на плода. Икономическата тежест – всяка година засегнатите страни в Африка имат общо $12 млрд. годишни загуби; всяка година маларията води до загуба на 45 млн. години продуктивен живот; изчислено е, че  страните в интензивните маларийни зони годишно губят средно по 1,3% от икономическия си растеж. Контролът върху маларията е признат като ключов фактор за намаляване на бедността и постигане на MDG (Milenium Development Goals).

- "Глобалният фонд за борба със СПИН/ХИВ, туберколозата и маларията" (Глобалния фонд) е създаден в резултат на срещата на G-8 през 2000 г. и срещата в Абуджа през 2001 г. с административната подкрепа на СЗО и със Световната банка като член на Управителния съвет. Глобалният фонд е по-скоро финансов инструмент, чрез който се управляват и разпределят ресурси чрез независим и технически процес. Повече за ефективността на Глобалния фонд и примера, който задава за управление на здравни проекти, може да бъде прочетено тук, а оценка на ролята на финансирането от Глобалния фонд за борбата с маларията и цената на спасения човешки живот е анализирана тукТук (на френски) може да прочетете повече за успеха на Сенегал в борбата с маларията при бременни жени. 

- Фондация "Комунитас" се стреми към проект с ясни количествени резултати, които да послужат за пример в ефективното разходване на дарителски средства.

- Сенегал е сравнима с България като население 11,7 млн човека и по този начин данните, които иначе са много извън контекста на проблемите в България, могат да бъдат "преведени" в по-разбираеми параметри, като разбиране за ценността на човешкия живот. Така се надяваме, че в България хората може да станат по-съпричастни с главните световни проблеми и да поемат своята отговорност като граждани на Европа и християнската цивилизация.

Един кратък поглед отвъд цифрите - в два дни - споделени откъси - като кадри

    

На 7 септември 2000 г. Президентът Петър Стоянов в официално заявление на "Срещата на хилядолетието" в Ню Йорк заявява подкрепата на България за засилване на ролята на ООН в справянето със световните проблеми и България се присъединява към изпълнението на Целите за развитие на хилядолетието. Цел №4 е "намаляване на детската смъртност".