BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Портал "Култура"

Портал "Култура"

 

www.kultura.bg/web/ e нова територия за гледни точки, видео-интервюта и дебати с колумнистите Иван Кръстев, Калин Янакиев, Теодора Димова, Деян Енев, Тони Николов и Андрей Захариев.

Порталът си поставя следните цели:


- да предлага компетентен, но не и свръхспециализиран поглед, интересен единствено за  академичната аудитория;
- да не налага някаква единствено възможна и валидна гледна точка, а да отстоява идеята, че културата е съобщност на ценности и идеи;
- да съвместява българската и глобалната гледна точка, надмогвайки културната самозатвореност;
- да използва езика на диалога, а не на конфронтацията;
- да изповядва принципа на толерантността, задължителен за всички публикации на авторите в сайта, независимо от различието в гледните точки. Да зачита достойнството на другия и другите, което изключва всяка дискриминация.