ECFR

Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) е независим, паневропейски изследователски център (think tank), който подкрепя изграждането на силна и уверена Европа, способна да оказва влияние и да отстоява ценностите си в многополюсния свят на 21-ви век.

Работата на ЕСВП е основана на новаторски методи на изследване и единствена по рода си организационна структура:

Съветът

ЕСВП събира над 160 значими европейци от 27 страни в и извън Европейския съюз, които са създали истинска европейска стратегическа общност, допринасяща за изследванията на ЕСВП и поддържаща влиянието му както в Европа, така и извън нея.

Изследователският център

Международният екип от изтъкнати анализатори и практици  провежда задълбочени проучвания на терен и произвежда новаторски доклади и кратки анализи, като например ежегодния „Бележник за европейската външна политика” и  добре познатата поредица „Преглед на отношенията с ... ”.

Националните офиси

За разлика от всички други европейски изследователски центрове ЕСВП разполага с офиси в Берлин, Варшава, Лондон, Мадрид, Париж, Рим и София. Те дават тласък на националните дебати по външната политика на ЕС, събират политическа информация и представят проучванията и идеите на ЕСВП в Европа. В София офисът е представен от Весела Чернева

Българските членове на Съвета

са Светослав Божилов - учредител на фондация "Комунитас" и президент на Venture Equity Bulgaria Ltd., Иван Кръстев - председател на управителния съвет на Център за либерални стратегии, и Николай Младенов - Министър на външните работи.    
 
Контакт:
София 1000
бул. "Патриарх Евтимий" 21А
т. 02/ 421 40 52
e-mail: sofia@ecfr.eu