BG  |  EN
Начало ››› Контакти

Контакти

Поради специфичността си, някои от проектите на Фондация "Комунитас" изискват свое самостоятелно пространство. Затова екипът на Фондацията е разпределен в няколко офиса.

Администрация и управление

гр. София – 1000
т. +359 2 9815666,   +359 2 9815668,   +359 2 9815670      
ф. +359 2 9815671      
 

Направления "Християнство и култура" и "Книгоиздаване"

гр. София – 1000
т./ф.:   +359 2 9810555 
communitas.books@gmail.com
Фейсбук-страница   -Фондация "Комунитас" - издания 
 

Направления "Образование и наука" и подкрепяни международни и социални проекти

гр. София – 1000
т. +359 2 9813216,   +359 2 9813250

Редакция на портал "Култура" и списание "Култура"

гр. София
т. +359 2 434 10 54
 

Книжарница за християнска литература "Анджело Ронкали"

гр. София
т. +359 2 4839755