BG  |  EN

Нашата мисия

Фондация "Комунитас" е създадена в края на 2006 г. чрез частно дарение. Основната мисия на фондацията е да допринесе за устойчиво развитие на гражданското общество в България и да съдейства за европейската интеграция и евроатлантическото партньорство. Чрез програмите си фондацията има за цел да създаде условия и импулс за оформяне на информирана гражданска позиция в страната по теми от културно и общочовешко значение. Основен акцент на фондационните дела е и християнството - неговото значение в нашето общество и влиянието му върху културата, изкуството и политиката. » още

Новини

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА "КЕРИГМА" » още
сп. "Християнство и кулутура", бл. 119 » още
Нови книги - "Жив пламък на любовта" на св. Йоан Кръстни и "Керигма" на Кико Аргуельо » още
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИТЕ „ВЪТРЕШНИЯТ ЗАМЪК“ И „КНИГА ЗА ОСНОВАВАНИЯТА“. 23.03.2017 (ЧЕТВЪРТЪК) В ДУХОВЕН ЦЕНТЪР „СВ. ПАПА ЙОАН ХХІІІ” (СОФИЯ, УЛ. „АНДЖЕЛО РОНКАЛИ” №2) ОТ 18.30 Ч. » още
До 18 април 2017 кандидатствайте за "1000 стипендии"! » още
сп. "Християнство и кулутура", бл. 118 » още

Проекти

Image
Проект "1000 стипендии" е създаден, за да стимулира ученици от основно и средно образователно ниво в България, които демонстрират интерес към учението, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуството и желание за бъдещо личностно развитие. Специално внимание програмата отделя и на деца в неравнопоставено положение. » още
Image
Списание "Християнство и култура" си поставя за цел да обсъжда смисъла, достоверността и модерната адекватност на проблеми, често считани за неактуални. Проектът за подобно списание изразява усета за липса на грамотен и широк разговор по темите, свързани с духовността, и се стреми да създаде форум, в който да бъдат представени духовното настроение и религиозните чувства на интелигентната, грамотната и дори специално ерудираната публика. » още
Image
Фондация "Комунитас" продължава осъществяването на издателските проекти, започнати от Фондация "Българска наука и култура" през 1995 г. и доразвити от Фондация "Българска наука и изкуство". Основен акцент в издателската програма е публикуването на стойностни произведения в областта на християнството и хуманитаристиката от автори, различни като позиция, но близки в стремежа си към прецизност в аргументацията и задълбочен анализ по разглежданите проблеми. За контакт: communitas.books@gmail.com
Image
Порталът Култура.бг е свободно място за култура, за обмен на идеи и гледни точки в сферата на публичния и обществен дебат. » още
Image
„Анджело Ронкали” е книжарница за християнска литература. Книжарницата е създадена и работи в резултат от сътрудничество между Католическата апостолическа екзархия в България и Фондация „Комунитас”. Наречена е на името на папа Йоан ХХIII, който прекарва 10 години от живота си в България, като Апостолически делегат – посланик на Светия престол и е известен със своята искрена обич към българите. » още
Image
Българският седмичник за изкуство, култура и публицистика. Вестникът, който защитава разума на свободата и свободата на разума. » още