BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Книгоиздаване ››› Християнска библиотека ››› 25-ия ЧАС

25-ИЯ ЧАС

Автор: ВИРДЖИЛ ГЕОРГИУ
София, 2016, фондация "Комунитас", ISBN 978-954-9992-99-1, цена 20 лв.

„Двадесет и петият час” е една от най-големите книги на ХХ в., защото разкрива аспект от съвременната история, който никой друг европейски или американски писател не е изяснил с такава проницателност. Става дума за първата литературна творба, която изразява терора на съвременната история, означаващ за голяма част от хората на планетата било смърт, било превръщане в машина – деперсонализация или дехуманизация.

Мирча Елиаде

Аз съм стъписан, очарован, разтърсен от „Двадесет и петият час”, и не познавам по-проникновено и по-истинско свидетелство за днешния свят.

Реймон Арон

Фикцията в „Двадесет и петият час” е пренебрежимо малка. Не искам да кажа, че книгата е чисто автобиографична, макар че авторът и неговата съпруга са изстрадали лично събитията, описани в нея. Не смятам, че може да се намери по-показателна творба за ужасяващата ситуация, в която днес се намира човечеството. „Земята – казва един от героите в книгата – престана да принадлежи на хората”. Или по-точно изглежда, че хората се отучиха да се държат като хора.

Габриел  Марсел