BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Книгоиздаване ››› Хуманитаристика ››› "КОМУНАЛНИЯТ КАПИТАЛИЗЪМ"

КОМУНАЛНИЯТ КАПИТАЛИЗЪМ, т.I,II,III

Автор: РУМЕН АВРАМОВ
София, 2007 г. Съвместно издание на Фондация «Комунитас» с Центъра за либерални стратегии

Книгата е пътуване из икономическата култура на първия български капитализъм, оформяла се от Освобождението до началото на 40-те години на ХХ век. Белязана от комунизма и от последвалото отваряне към света, тази култура продължава да се преражда в днешните стопански форми. Проявените в текста, понякога причудливи връзки между вчера и днес  водят към отколешни, жилави корени на комуналното (държавно, кланово или колективистично) начало, което не е преставало да руши пълнокръвната конкуренция в икономиката и да твори "панелно" битие. 

Погледът към миналото дава незаменима възможност да бъдат откроени причините за натрапчивото разминаване с пазарния еталон. Комуналният капитализъм е размисъл върху този проблем, есе, навлизащо в разнообразни гънки и пластове на "документалната икономика", съхранена в архивното наследство и в свидетелствата на съвременниците.