BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Книгоиздаване ››› Хуманитаристика ››› "ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ДЕБАТ И ПРЕХОДЪТ В БЪЛГАРИЯ"Автор: ЕВГЕНИЙ ДАЙНОВ

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ДЕБАТ И ПРЕХОДЪТ В БЪЛГАРИЯ

Автор: ЕВГЕНИЙ ДАЙНОВ
София, 2000 г., Фондация «Българска наука и култура»

Книгата е резултат на сериозно изследване на социалните процеси, протекли през десетилетието 1989 – 1999 г. в българското общество. Базирайки се на голямо количество източници от различно естество – от изследвания на учени от различни школи до публикации в периодичния печат –  авторът прави анализ на пътищата за разграждане на социалистическата система и изграждане на демократичната система на управление в България, акцентирайки на участието на гражданите на страната в тези процеси.