BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Книгоиздаване ››› Хуманитаристика ››› CHRISTIANITAS, HISTORIA, METAPHYSICA. ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЧЕСТ НА ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ

CHRISTIANITAS, HISTORIA, METAPHYSICA. ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЧЕСТ НА ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ

Автор: съставителство: Мартин Осиковски и о. Сава (Щони) Кокудев
София, 2016, фондация "Комунитас", ISBN 978-954-9992-98-4, цена 20 лв. твърди корици

СЪДЪРЖАНИЕ

 

DOCTOR INSPIRANS / 4

СЪКРАЩЕНИЯ / 7

 

ЛАЗАР И „ЛЮБИМИЯТ УЧЕНИК“. ХЕРМЕНЕВТИЧЕН ПРОЧИТ НА 11 ГЛАВА ОТ ЕВАНГЕЛИЕТО НА ИОАН (ТОНИ НИКОЛОВ) / 8

АВТОРИТЕТЪТ НА(Д) АВТОРИТЕТИТЕ В ЦЪРКВАТА – АБСОЛЮТНИЯТ АВТОРИТЕТ (ДИЛЯН НИКОЛЧЕВ) / 21

ДУХОВНАТА ВРЪЗКА И ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯТ КРЪГ. ОТНОШЕНИЯТА УЧИТЕЛ-УЧЕНИК ВЪВ ВИЗАНТИЯ (Георги Каприев) / 25

приНосът на Св. Хиларий Пиктавийски в арианските спорове (Светослав Риболов) / 40

Акривия и икономия в правилата на св. Василий Велики (протойерей Добромир Димитров) / 50

Божественото ръководство над ума в синергията на Бога и човека според св. Максим Изповедник (Иван Христов) / 60

ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ И ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΝ (ОПИТ ЗА ДИНАМИЧНО ТЪЛКУВАНИЕ НА ИКОНИЧНОСТТА НА ЧОВЕКА В БОГОСЛОВСКАТА МИСЪЛ НА СВ. МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК) (Свилен Тутеков) / 69

ВИЗАНТИЙСКОТО СХВАЩАНЕ ЗА ИСТОРИЧНОСТ НА ВРЕМЕТО – ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИ ПРЕДПОСТАВКИ (Смилен Марков) / 98

Дарове за Дара (Мария Огойска) / 117

ДЕБАТЪТ ОТНОСНО ТАВОРСКАТА СВЕТЛИНА МЕЖДУ СВ. ГРИГОРИЙ ПАЛАМА И ГРИГОРИЙ АКИНДИН (Орлин Йорданов) / 126

ARS VEL SCIENTIA (DISCIPLINA)? (Олег Георгиев) / 138

ОТОН III, ХЕНРИХ II И КУЛТЪТ КЪМ СВ. АРХ. МИХАИЛ: СИМВОЛНИ ДЕЯНИЯ НА ГРАНИЦАТА НА ДВЕ ХИЛЯДОЛЕТИЯ (Цветелин Степанов) / 167

КАТОЛИЧНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЦЪРКВАТА В КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА МЕЖДУ ПАПА ИНОКЕНТИЙ III И ПАТРИАРХ ЙОАН X (о. Сава Кокудев) / 183

„in mari me ex Graecia redeunte, credo superno dono“. От фрустрацията от знание до ученото незнание (Ханс Герхард Зенгер) / 201

СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И НЕЙНИЯТ МРАЧЕН СРЕДНОВЕКОВЕН „ЗАТВОР“. ТОМА ОТ АКВИНО, ЙОХАН РОЙХЛИН (Мартин Осиковски) / 218

РАБОТАТА НА ДУШАТА (Владимир Градев) / 234

Декарт за същността на Бог (Стилиян Йотов) / 264

„В СВЕТА, НО НЕ ОТ СВЕТА“: ВСЕЛЕНСКИ И ЕСХАТОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРАВОСЛАВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ТЕОЛОГИЯ (Атанас Славов) / 284

ХРИСТИЯНСТВО И ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (Христо П. Тодоров) / 297

…ΕΠΙ ΤΟΥΤΟΙΣ ΜΕΓΑΛΗ Η ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ (Марио Коев) / 301

НЕПРОЗРАЧНАТА ТОЧКА. Владимир Набоков и Мишел Уелбек: литературата в изследванe на границите на човешкото (Александър Кьосев) / 314

СИМВОЛИЧНОТО КРЪВОСМЕШЕНИЕ В ХОМО ФАБЕР НА МАКС ФРИШ (Рени Йотова) / 328

WELTWEISHEIT UND SCHULPHILOSOPHIE – WIE VERTRÄGT SICH DAS? (Günther Mensching) / 339

ДИАГОНАЛНИТЕ СВЕТЛИНИ НА УТЕХАТА (Валентин Калинов) / 349

СТЕНАТА: КЪМ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ИНТИМНОТО ПРОСТРАНСТВО (Стоян Асенов) / 370

Опитът на писането или от другата страна на езика (Емилия Дворянова) / 380

Анти-Одисей: Калин Янакиев и елинизмът на 1980-те години (Миглена Николчина) / 399

ЛОГИЧЕСКИТЕ ФОРМИ: НЕПРЕДВИДИМОСТ И НЕПРЕДЗАДАДЕНОСТ (Деян Деянов) / 411

ЦЕЗАРОПАПИЗЪМ, ДЪРЖАВНА РЕПРЕСИЯ или дефицит на автокефалия? Случаят на Българската православна църква през комунизма (Момчил Методиев) / 421

КЪМ ВЪПРОСА ЗА КОРУПЦИЯТА У НАС ПРЕЗ КЪСНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ (Иван Еленков) / 438

Libera te tutemet ex infernis – аскетско-философски размислувања за раз-градувањето и за-пустувањето (Милан Ѓорѓевиќ) / 461

МИСИЯТА НА СВЕЩЕНИКА (Михаил Неделчев) / 470

СЛУЧАЙНОСТТА ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА (Цочо Бояджиев) / 481

Живеещият в Словото (Деян Енев) / 492