BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Книгоиздаване ››› Хуманитаристика ››› СТУДЕНАТА ВОЙНА НА БАЛКАНИТЕ

СТУДЕНАТА ВОЙНА НА БАЛКАНИТЕ. АМЕРИКАНСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ВЪЗНИКВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ (1943-1947)

Автор: МАЙКЪЛ БОЛ
София, 1999 г., Фондация «Българска наука и култура»

Книгата представя един нов от гледна точка на използваните за изследването документи поглед върху историята на американската външна политика по време на Втората световна война и непосредствено след нея спрямо Балканите и по-конкретно спрямо България. Авторът на книгата – американският историк и дипломат Майкъл Бол, базира изследването си на разнообразни документи от архивите в САЩ и Англия, както и на множество публикувани документи от САЩ, Англия, Германия, СССР, България.

Изводите, направени от автора, са толкова по-интересни, като се има предвид че той самият години наред е бил един от служителите на американските дипломатически служби и ги познава добре. 

Книгата е под научната редакция на проф. д.и.н.  Милчо Лалков и в превод, направен от доц. д-р Румен Генов.