BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Книгоиздаване ››› Хуманитаристика ››› "ТРОЙНИЯТ ПОРТРЕТ НА МАРИЯ-МАГДАЛИНА"

ТРОЙНИЯТ ПОРТРЕТ НА МАРИЯ-МАГДАЛИНА

Автор: СТЕФАН БОЧЕВ
София, 1999 г., Фондация «Българска наука и култура», цена 4 лв.

"Тройният портрет на Мария-Магдалина" е портрет на едно поколение хора в социалистическа България от 60-те години. Персонажите не са измислени, а взети от живия живот. На фона на реалистичната картина авторът разгръща виждането си за любовта, доброто, ролята на изкуството. Особено впечатляваща е неговата позиция  по отношение на схващанията за Исус Христос. Ето авторовото виждане: "... Исус не е нищо свръхестествено, нищо "божествено", нищо извън реда и законите на естеството. Напротив, той не само е човек, но е един "нормален" човек. Тъй като обаче това е нещо рядко, изключително, ние сме склонни да го обожествяваме. А той чисто и просто напълно задоволява изискванията на нормата за човека: това е всичко. ... Той е един честен, правилен, истински – един "нормален" човек. На нас, "средните" хора, това ни се струва велико, божествено. Защо? Ами много просто: защото ние, чисто и просто, не сме честни като него, не сме правилни, не сме истински, не сме както трябва, не сме... нормални!"