BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Книгоиздаване ››› Хуманитаристика ››› "С ОЧИ КЪМ ИСТИНИТЕ ОТ ЗАВЧЕРА И ДНЕС"

С ОЧИ КЪМ ИСТИНИТЕ ОТ ЗАВЧЕРА И ДНЕС

Автор: ТРАЯН РАДЕВ
София, 1997 г., Фондация «Българска наука и култура»

Книгата представлява сборник с очерци, създадени през различни периоди от творческия път на автора. Тези 35 относително кратки текста са посветени на отделни моменти и на някои видни фигури от българската история от 19 и 20 век.