BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Книгоиздаване ››› Хуманитаристика ››› "ПОГЛЕДИ ВЪРХУ ЛИТЕРАТУРАТА И ИЗКУСТВОТО И ЛИЧНИ СПОМЕНИ"

ПОГЛЕДИ ВЪРХУ ЛИТЕРАТУРАТА И ИЗКУСТВОТО И ЛИЧНИ СПОМЕНИ

Автор: СИМЕОН РАДЕВ
София, 1996 г., Фондация «Българска наука и култура», ИЗЧЕРПАНА

Сборник от статии, публикувани от Симеон Радев в сп. "Художник" през първите десетилетия на ХХ век. Те представят известния наш публицист и историк като литературен критик. В статиите си той прави анализ и оценка на творчеството на редица български и чуждестранни писатели. Интересни са и статиите му върху творчеството на известни европейски художници.