BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Книгоиздаване ››› Християнска библиотека ››› РАЗУМ И ВЯРА

РАЗУМ И ВЯРА

Автор: БЛЕЗ ПАСКАЛ
София, 2010 г., Фондация «Комунитас», цена 12 лв.

В "Разум и вяра" са събрани и преведени за първи път на български език философските и мистични съчинения на Паскал, който ясно и устремено излага големите въпроси на неговата напрегната мисъл: отношението между наука и религия, величието и нищетата на човека, основанията на ума и на сърцето, "развлечението" в света и омразата към аза, апологията на християнството и съкровения духовен опит.

Изданието съдържа още "Животът на Паскал" от Жилберт Перие, хронология и коментари на всеки текст. Студията на Владимир Градев въвежда читателя в метода на Паскал, според който недостатъчното използване на разума отдалечава от вярата, а добрата му употреба води към нея.
 
Предговор, съставителство и бележки: проф. дфн Владимир Градев