BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Книгоиздаване ››› Християнска библиотека ››› ИЗКАЧВАНЕ НА ПЛАНИНАТА КАРМИЛ

ИЗКАЧВАНЕ НА ПЛАНИНАТА КАРМИЛ

Автор: Св. Йоан Кръстни
ISBN: 978-954-9992-14-4; формат: 16/70х100; страници: 421; корица: Мека; Цена 14.00 лв.

Името на св. Йоан Кръстни (1542-1591), обявен за учител на Църквата през 1926 г., бележи един от върховете в западното мистическо богословие. Книгата „Изкачване на планината Кармил“ е определено най-представителна за учението на светеца. Аскетичният път на очистването, наречено „нощ на вярата“, съчетава неделимо в себе си активното участие на вярващия и пасивното приемане от вярващия на благоспоходилото го Божие споделяне, придаващо мистично измерение на всяка истинска аскетичност. Тъкмо осмислянето и изживяването на това съчетание във всички негови действащи лица (душата, Божиите Лица, ближния, духовния ръководител), елементи (влечения, усещания, възприятия, познания, откровения, чувства, действия...), движения и премеждия (напредване, изоставане, отпадане от пътя) съставлява онова, за което става дума в книгата. Далеч от това да бъде единствено описание и изяснение на описаното, тя представлява забележително лично свидетелство и духовно ръководство, отвеждащо към практикуване на героичните добродетели.

 

Св. Йоан Кръстни (1542-1591) е испански мистик, който е канонизиран от католическата църковна общност. Изкачване на планината Кармил е главното съчинение на този автор. То разглежда въпроса как една душа би могла да се подготви, за да достигне за кратко време до единение с Бога. Предоставя както на начинаещите, тъй и на напредналите различни напътствия и едно учение, които са особено полезни, за да съумеят да се освободят от всичко земно и да не бъдат обременявани от духовното, и така да пребивават в пълната голота и свобода на духа, каквато се изисква за божественото единение.