BG  |  EN
Начало ››› Дейности ››› Списание JCM ››› JCM - електронно издание ››› JCM том 3, бр. 2, 2010

JCM том 3, бр. 2, 2010

Редакционна статия
 
 
Обзорни статии
Клинична фармакология и терапия 
 

Оригинални статии
Хирургия
 
Лапароскопска адреналектомия - начален опит
Ив. Цветков, Й. Бирданов, Ив. Юруков, Кр. Шопов
 
 
Case Reports
Инвазивна кардиология